Varia

Internet Gerelateerd

Security

Boeken:

Protocols

Als je zelf eens een protocol aan het werk wilt zien:
mkfifo in ; mkfifo out ; mkfifo in2 ; mkfifo out2
nc -l -p PORT <in2 >out2 & nc HOSTNAME PORT <in >out & cat out2 | tee in & cat out | tee in2

dit maakt 4 FIFO files aan die vervolgens gebruikt worden als input en output streams voor nc (netcat). de ene outputstream wordt met behulp van cat en tee naar de andere inputstream overgezet, en tegelijk ook naar je terminal geschreven zodat je kan zien wat er juist heen en weer gestuurd wordt. de HOSTNAME is een bestaande server voor het protocol dat je wil onderzoeken, de PORT is de poort waar dat protocol op draait (bv 80 voor HTTP, 6669 voor IRC etc). vervolgens gebruik je gewoon het programma dat je gewoonlijk voor dat protocol gebruikt (bv firefox voor HTTP, irssi voor IRC) en maak je een verbinding met localhost. in je terminal zie je dan de data die heen en weer gestuurd wordt.